Etkinlikler

...

27 Nisan 2019 Cumartesi günü Fakültemizde “LİMİTED ŞİRKETLERDE GÜNCEL SORUNLAR SEMPOZYUMU” gerçekleştirildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi günü Fakültemizde “LİMİTED ŞİRKETLERDE GÜNCEL SORUNLAR SEMPOZYUMU” gerçekleştirildi. Sempozyumda sunulan tebliğlerin Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde  yayımlanması planlanmaktadır.

 

1. OTURUM  - (10.20-11.40)

·         Prof.  Dr. Hasan PULAŞLI

Limited Şirketlerde Güncel Sorunlara Genel Bakış, Yargıtay Kararları Değerlendirmesi

·         Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Limited Şirketlerde Ayrılma Akçesi

·         Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ

Limited Şirketlerde Rekabet Yasağı

·         Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI

Limited Şirketlere İlişkin Uyuşmazlıklarda Hukuki Yarar Kavramı ve Yargıtay Uygulaması

2. OTURUM - (12.00-13.20)

·         Dr. Öğr. Üyesi Işık ÖZER

Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Toplantıları ve Karar Alınması

·         Dr. Öğr. Üyesi Sefer OĞUZ

Limited Şirket Payının Devri

·         Arş. Gör. M. Fatih CENGİL

Önemli Miktar Teşkil Eden Ticari İşletmenin Limited Şirket Tarafından Devri

·         Arş. Gör. Ecem KİRKİT

Limited Şirketlerde Senede Bağlanmış Payın Rehni

 

Başta tebliğ sunmak suretiyle bilgilerini bizlerle paylaşan değerli konuşmacılara, sempozyuma gelerek bizlere destek veren ve toplantının amacına ulaşmasını sağlayan misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan başta Dekanımız Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ olmak üzere, Sempozyumun Bilim Kurulu Üyeleri ve Düzenleme Kurulu Üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Limited Şirketlerde Güncel Sorunlar Sempozyumu’nun Bilim Kurulu Üyeleri:

Prof.  Dr. Hasan PULAŞLI

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Prof. Dr. İsmail KIRCA

Prof. Dr. Şafak NARBAY

Prof. Dr. Mustafa İsmail KAYA

Limited Şirketlerde Güncel Sorunlar Sempozyumu’nun Düzenleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. iur. Fatih BİLGİLİ

Doç. Dr. Ömer KORKUT

Arş. Gör. Mehmet DURDU

Arş. Gör. M. Fatih CENGİL

Arş. Gör. İdil Nur GÜRBÜZ

Arş. Gör. M. Zahid DOĞANAY