Dekanlık

 

DEKAN

Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ

Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde; doktorasını Almanya Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 2010 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapan Bilgili, 2015 yılından bu yana Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmektedir.

 

DEKAN YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üy. Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN

1984, Osmaniye/Kadirli doğumludur. 2002 yılında lisans öğrenimine başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2006 yılında birincilikle mezun olmuştur. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olmuştur. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış ve yüksek lisans tezini "Alacağın Toptan Temliki” konusunda hazırlamıştır. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalında doktora öğrenimine başlamış, Müteselsil Sorumluluk alanında hazırlamış olduğu  tez çalışması ile 2014 yılı Ekim ayında doktorasını tamamlamıştır. 2016 yılı Nisan ayında Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. Evli ve iki çocuk sahibidir.

 

DEKAN YARDIMCISI

Dr.Öğr. Üy. Dursun Ali DEMİRBOĞA 

Adana ili Saimbeyli İlçesinin Gökmenler Köyünde doğdum. İlk ve Orta öğrenimini Kozan İlçesinde tamamladıktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. 1999 yılında mezun oldum.

2004 yılında İngiltere’de Nottingham Üniversitesinde AB Kamu Alımları Hukuku konulu programı bitirdim. Bu arada 2003 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Hukuku Bilim Dalında master (LLM) çalışmalarıma başladım ve 2006 yılında bitirdim.

2010-2012 yılları arasında İngiltere’de University Of Birmingham’da Master of Business Administration (MBA) International Business alanında master derecelerini “merit” derece ile bitirdim.

2013 yılının Haziran ayında “Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi” konulu doktora tezini savunarak Gazi Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim dalında doktora (Phd) derecesini aldım.

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak çalıştım. 2016 Eylül ayından itibaren aynı Genel Müdürlükte Daire Başkanı olarak çalıştım.

Siyasi Etik Kanunu, Siyasetin Finansmanı Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunlarının hazırlanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı "Bilim Komisyonu"nda üye olarak yer aldım. Mayıs 2016'da Londra'da yapılan "Anti-Corruption Summit"'te "Senior Representative" olarak görev aldım. Adalet Akademisinde "Uluslararası Mahkemeler ve Yargılama Usulü" dersi ile "Yargı Sistemleri" konusunda dersler verdim.

Eylül 2017’den itibaren Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi (Yrd. Doç.) olarak atandım. Burada Burada Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İmar Hukuku, AİHM Yargı Hukuku, Kamu İhale Hukuku dersleri verdim. 

 

 

FAKÜLTE SEKRETERİ 

Dr. Cengiz KURT  

Kahramanmaraş’ta doğdu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Anabilimdalı’nda tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi Adalet meslek yüksekokulunu da tamamlamış olan Dr. Cengiz KURT Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Anabilim Dalı’ndaki doktora eğitimini 2019 yılında tamamlamıştır. 

Yüksek mühendis olan Cengiz KURT aynı zamanda SPK Gayrimenkul değerleme uzmanı, iş güvenliği uzmanı ve ulusal ve uluslararası sertifikalı ilk yardımcı uzmanı olup Uluslararası Sertifikalı Profesyonel yönetim Danışmanı ve birçok kariyer sertifikalarına sahiptir.

 

Özel sektör yanında, Başbakanlık ve Bakanlıklar da Üst düzey yöneticilik ve bakan danışmanlıkları yapmıştır. Halen Çukurova üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreteri olarak görev yapmakta olan Cengiz KURT Ç.Ü de birçok farklı birimlerde yönetici pozisyonunda görevler yapmıştır. 

Yüksekokullarda Halkla ilişkiler, İletişim, Yönetici sekreterliği, Protokol ve sosyal davranış kuralları, Mesleki yazışma, Davranış Bilimleri, Araştırma yöntem ve teknikleri ve İş Güvenliği derslerinde öğretim görevlisi olarak bulunmuş olup SPK sınavlarına yönelik gayrimenkul mevzuatı ve dar kapsamlı sermaye piyasası ile ilgili derslerde vermektedir.

Çukurova Üniversitesi Mezunları Derneği (ÇÜMED) Genel Başkanı, Çukurova Yükseköğretimi Güçlendirme ve Geliştirme Vakfı Yön. Kur. Üyesi, Çukurova Yükseköğretimi Güçlendirme ve Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Adana Valiliği İnsan Hakları İl Kurul Üyesi, SAKA stratejist ve akademisyenler derneği yönetim kurulu üyesi, Çukurova Tarım Makineleri Mezunları ve İmalatçıları Derneği Üyesi, Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AEP eğitimcisidir.

Aynı zamanda Yeminli Bilirkişi dir.